مجموعه آزمون های صنعتی - سازمانی

لطفا با تایپ کردن تعداد مورد نظر در ستون تعداد درخواستی و با یکبار کلیک کردن بر روی دکمه سبد خرید در ستون آخر، محصول را به سبد خرید اضافه نمایید. سپس با رفتن به سبد خرید فرآیند درخواستی خود را کامل نمایید.

محصولاتی که بیش از یک آزمون دارند با پس زمینه سبز رنگ در جدول نمایش داده شده اند.
راهنمای خرید محصول

در صورتی که قصد خرید یک یا چند بسته را دارید می توانید از دکمه افزودن به سبد خرید در ستون آخر روبروی همان محصول استفاده نمایید.

  1. لطفا جهت مشاهده توضیحات بیشتر در خصوص هر بسته بر روی آیکن دایره قرمز کلیک نمایید.
  2. تعداد مورد نیاز جهت خرید هر بسته را در کادر مشخص شده تایپ نمایید
  3. بر روی آیکن سبد خرید در انتهای ردیف و مقابل نام آزمون کلیک نمایید تا محصول انتخابی به سبد خرید منتقل گردد.
  4. برای خرید تک تک محصولات می توانید از این روش اقدام نمایید.
  5. در نهایت بر روی دکمه رفتن به سبد خرید کلیک نموده و ادامه فرایند خرید را دنبال نمایید.
31 آیتم یافت شد, نمایش همه آیتم .1
نام محصول اطلاعات آزمون تعداد آزمون قیمت به تومان تعداد درخواستی افزودن به سبد خرید
راز 18001 : بسته هوش مدیریتی (شایسته یابی 2)
توضیحات بیشتر
7 90000
افزودن به سبد
راز 18002 : هوش سازمانی
توضیحات بیشتر
1 20000
افزودن به سبد
راز 18003 : هوش اقتصادی (ECO-Q)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18004 : هوش اجتماعی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18005 : هوش هیجانی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18006 : هوش فرهنگی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18007 : MIA
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18008 : هوش معنوی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18009 : بسته پرونده پرسنلی
توضیحات بیشتر
8 118000
افزودن به سبد
راز 18010 : MBTI صنعتی - سازمانی
توضیحات بیشتر
1 28000
افزودن به سبد
راز 18011 : EQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18012 : SIQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18013 : NEOP-IR
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18014 : PID-5
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 18016 : سبک تفکر NAB
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18017 : CRQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18018 : بسته شایسته یابی(1)
توضیحات بیشتر
7 108000
افزودن به سبد
راز 18020 : سبک تفکر NAB
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18022 : CRQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18023 : PID-5
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 18024 : هالند
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 18025 : MBTI صنعتی- سازمانی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18030 : بسته جذب و استخدام
توضیحات بیشتر
8 117000
افزودن به سبد
راز 18031 : MBTI صنعتی - سازمانی
توضیحات بیشتر
1 28000
افزودن به سبد
راز 18032 : EQ (هوش هیجانی)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18033 : NEOP-IR
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18034 : PID-5
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 18035 : شخصیت شغلی هالند
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 18036 : NAB (نیمرخ اندیشه برتر) که سبک فکری غالب را از ۲۲ زاویه مورد بررسی قرار می دهد
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18037 : ECO.Q (هوش اقتصادی)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 18038 : CRQ (سبک حل تعارض)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد