مجموعه آزمونهای مربیان مدارس

لطفا با تایپ کردن تعداد مورد نظر در ستون تعداد درخواستی و با یکبار کلیک کردن بر روی دکمه سبد خرید در ستون آخر، محصول را به سبد خرید اضافه نمایید. سپس با رفتن به سبد خرید فرآیند درخواستی خود را کامل نمایید.

محصولاتی که بیش از یک آزمون دارند با پس زمینه سبز رنگ در جدول نمایش داده شده اند.
راهنمای خرید محصول

در صورتی که قصد خرید یک یا چند بسته را دارید می توانید از دکمه افزودن به سبد خرید در ستون آخر روبروی همان محصول استفاده نمایید.

  1. لطفا جهت مشاهده توضیحات بیشتر در خصوص هر بسته بر روی آیکن دایره قرمز کلیک نمایید.
  2. تعداد مورد نیاز جهت خرید هر بسته را در کادر مشخص شده تایپ نمایید
  3. بر روی آیکن سبد خرید در انتهای ردیف و مقابل نام آزمون کلیک نمایید تا محصول انتخابی به سبد خرید منتقل گردد.
  4. برای خرید تک تک محصولات می توانید از این روش اقدام نمایید.
  5. در نهایت بر روی دکمه رفتن به سبد خرید کلیک نموده و ادامه فرایند خرید را دنبال نمایید.
70 آیتم یافت شد, نمایش همه آیتم .1
نام محصول اطلاعات آزمون تعداد آزمون قیمت به تومان تعداد درخواستی افزودن به سبد خرید
راز 16001 : شایستگی های عمومی کادر تربیتی
توضیحات بیشتر
5 98000
افزودن به سبد
راز 16002 : MBTI
توضیحات بیشتر
1 28000
افزودن به سبد
راز 16003 : NAB
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16004 : NEOP-IR
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16005 : PID-5
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16006 : OSI-R (استرس شغلی)
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16007 : شایستگی های عمومی کادر آموزشی
توضیحات بیشتر
8 98000
افزودن به سبد
راز 16008 : MBTI
توضیحات بیشتر
1 28000
افزودن به سبد
راز 16009 : PID-5
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16010 : EQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16011 : SIQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16012 : MIA
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16013 : NEOP-IR
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16014 : OSI-R (استرس شغلی)
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16015 : NAB
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16016 : شایستگی های عمومی کادر معاونین
توضیحات بیشتر
7 98000
افزودن به سبد
راز 16017 : PID-5
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16018 : MBTI
توضیحات بیشتر
1 28000
افزودن به سبد
راز 16019 : AIT (هوش عاطفی)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16020 : OSI-R (استرس شغلی)
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16021 : NEOP-IR
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16022 : EQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16023 : SIQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16024 : شایستگی های عمومی مدیران آموزشی
توضیحات بیشتر
7 98000
افزودن به سبد
راز 16025 : MBTI
توضیحات بیشتر
1 28000
افزودن به سبد
راز 16026 : PID-5
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16027 : EQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16028 : SIQ
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16029 : MI-A
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16030 : NEOP-IR
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16031 : OSI-R (استرس شغلی)
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16032 : آزمون های تخصصی ویژه کادر تربیتی
توضیحات بیشتر
8 98000
افزودن به سبد
راز 16033 : هوشی معنوی
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16034 : هوش عاطفی
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16035 : هوش اخلاقی
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16036 : CRQ
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16037 : CMS (سبک کلاس داری)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16038 : EQ
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16039 : SIQ
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16040 : MIA
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16041 : آزمون های تخصصی ویژه کادر آموزشی ابتدایی
توضیحات بیشتر
6 98000
افزودن به سبد
راز 16043 : CMS (مدیریت کلاس داری)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16044 : آزمون استانداردهای معلمی
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16045 : آزمون کارآمدی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16046 : آزمون فرسودگی شغلی معلمان (مسلش)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16047 : CRQ
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16048 : آزمون های تخصصی ویژه کادر آموزشی متوسطه 1
توضیحات بیشتر
6 98000
افزودن به سبد
راز 16050 : CMS (مدیریت کلاس داری)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16051 : آزمون استاندارد معلمی
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16052 : آزمون کارآمدی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16053 : آزمون فرسودگی شغلی مسلش
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16054 : CRQ
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16055 : آزمون های تخصصی ویژه کادر آموزشی متوسطه 2
توضیحات بیشتر
6 98000
افزودن به سبد
راز 16057 : CMS (مدیریت کلاس داری)
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16058 : آزمون استاندارد معلمی
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16059 : آزمون کارآمدی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16060 : آزمون فرسودگی شغلی مسلش
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16061 : CRQ
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16062 : آزمون های تخصصی ویژه کادر معاونین
توضیحات بیشتر
7 98000
افزودن به سبد
راز 16064 : NAB
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16065 : CRQ
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد
راز 16066 : CMS
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16067 : ارزش های مدیریتی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16069 : MIA
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16070 : آزمون های تخصصی مدیران آموزشی
توضیحات بیشتر
6 98000
افزودن به سبد
راز 16071 : NAB
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16072 : خودسنجی مدیران
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16073 : ارزش های مدیریتی
توضیحات بیشتر
1 18000
افزودن به سبد
راز 16074 : OSI-R (استرس شغلی)
توضیحات بیشتر
1 25000
افزودن به سبد
راز 16075 : CRQ
توضیحات بیشتر
1 15000
افزودن به سبد