آشنایی با اعضای هیات علمی

contact me

سامانه هوشمند روان سنج با استفاده از گروهی از اعضاء هئیت علمی دانشگاههای علامه طباطبایی، شهید رجایی، گیلان، علم و صنعت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد و... در زمینه هایی با تخصص آینده پژوهی،هوش مصنوعی، روان سنجی، روان پزشکی، روان شناسی یادگیری، روان شناسی عمومی، روان شناسی تربیتی،روان شناسی بالینی، روان شناسی ورزشی، علوم تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت تشکیل شده که با این ترکیب بتوانند با تکیه بر بینش، دانش، تجربیات، مهارت ها و خلاقیت های خود و نیز برخوردهای بین رشته ای به اهداف مورد نظر مجموعه جامه ی عمل بپوشانند. هسته ی اصلی اعضاء هئیت علمی این سامانه را اساتید عزیز زیر به ترتیب حروف الفبا تشکیل می دهند: