بسته های مربوط به صنعتی - سازمانی ( آزمون های شغلی)

اطلاعات بیشتر

تعداد آزمون

7

قیمت (تومان)

188000

تعداد درخواستی

افزودن به سبد

اطلاعات بیشتر

تعداد آزمون

8

قیمت (تومان)

220000

تعداد درخواستی

افزودن به سبد

اطلاعات بیشتر

تعداد آزمون

7

قیمت (تومان)

188000

تعداد درخواستی

افزودن به سبد

اطلاعات بیشتر

تعداد آزمون

8

قیمت (تومان)

220000

تعداد درخواستی

افزودن به سبد